SMART (afsluttet)

Højere værdi, lavere pris, større indtjening


PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2017 - LÆS MERE OM PROJEKTET NEDERST PÅ SIDEN

SMART har til formål at udvikle billigere, enkle, men pålidelige produkter, der passer til prisfølsomme markedssegmenter i de europæiske nærmarkeder – de nærmarkeder, der er afgørende for mange mellemstore danske virksomheder.

SMART har til formål at udvikle billigere, enkle, men pålidelige produkter, der passer til prisfølsomme markedssegmenter både i voksende og modne markeder.

SMART er en intelligent tilpasning og udvikling af produkter der matcher ændrede behov i Europa, herunder priskrav. Kundernes behov skal rammes præcist og således at kunderne ikke betaler for noget de ikke værdsætter.

SMART repræsenterer et nyt mindset fordi formålet ikke blot er at gøre eksisterende produkter bedre og billigere at fremstille. Formålet er, med udgangspunkt i en forståelse af kunderne, at vurdere, hvordan produktelementer kan fjernes, reduceres, opgraderes eller nyudvikles for at ramme kundebehovene bedre end konkurrenterne.

SMART har til formål at styrke virksomhedernes konkurrencekraft i de segmenter de allerede er i og har ikke til formål at udvikle low-cost produkter til den laveste ende af markedet. 

Vi benytter ordet SMART som betegnelse for..

a) projektet
b) den innovationsmetode der skal udvikles
c) de nye produkter virksomhederne udvikler gennem metoden.

Udvikling i praksis

Målsætningen for projektet er at afprøve og anvise en generel metode til at udvikle SMART produkter i et samarbejde med 5 mellemstore danske virksomheder. Hver virksomhed skal frembringe mindst et eksemplarisk SMART produkt i en første fysisk prototype, der kan levere den ønskede kundeværdi.

Hvert produkt skal ledsages af en business case, der sandsynliggør at løsningen kan bidrage til at fastholde (og udbygge) markedsandelen på nærmarkederne og dermed også udvikle konkurrenceevnen i forhold til indtrængere fra særligt Asien.

Målgruppen udgør ca. 200 mellemstore virksomheder med en industrieksport på anslået 100 mia. kr. til nærmarkederne.

SMART - et projekt i partnerskab

SMART projektet er udviklet og finansieret i et partnerskab mellem Kata Fonden og Industriens Fond. Kata Fonden har fokus på at fremme ny viden om læring, og den fungerer som en projektfond – den udvikler og driver projekter, som finansieres af andre. Industriens Fond fokuserer på at støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter, der kan styrke dansk erhvervslivs, især dansk industris, konkurrenceevne. Dermed er der lagt op til en naturlig arbejdsdeling mellem de to fonde. Begge fonde arbejder almennyttigt og stiller projektets resultater til rådighed for almenheden.

Projektet står idémæssigt i sammenhæng med projektet Suitable for Growth, som ligeledes drives af Kata Fonden i partnerskab med Industriens Fond. Suitable projektet har fokus på danske virksomheders konkurrenceevne på de fjerne eksportmarkeder i de østlige vækstlande, hvorimod SMART projektet drejer sig om konkurrenceevnen på de nære eksportmarkeder – i en erkendelse af, at de nære markeder er afgørende for virksomhedernes bestand på kortere sigt.

KONTAKT

Peer Juel Rasmussen Senior projektleder M. +45 25 31 00 75
pjr@katafonden.dk
SMART IN ENGLISH READ HERE
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg